Katwijk Big Sit

Op 9 mei zullen meerdere Katwijkse fanatieke vogelaars op hun vaste plekken in Katwijk trektellen of hun local patch afstruinen, op zoek naar zoveel mogelijk soorten binnen het werkterrein van Birdclub Katwijk.

Bekende vogelplekken zoals de Puinhoop, Savoy, trektekpost zuidduinen, de binnen- en buitenwatering en Lentevreugd zullen worden bezet en/of bezocht. En hierdoor wordt dan hopelijk ook het Katwijkse dagrecord verbroken (145 soorten). En proberen de vogelaars tezamen hierdoor ook aandacht te vragen, en geld in te zamelen, voor de Zomertortel. Ook in Katwijk is deze prachtige vogel als broedvogel helaas verdwenen.

Partners

  • Nationaal Park Duinen van Texel
  • Vogelinformatiecentrum
  • Natuurmonumenten
  • Vogelbescherming Nederland
  • VVV Texel

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief