Nieuws

Inschrijving voor teams Texel Big Day 2019 is open

INSCHRIJVEN KAN HIER !!!

Jawel na het succes van 2018 is er ook in 2019 weer een Texel Big Day. Dit jaar hebben we ruimte voor maar liefst 20 teams van maximaal 4 personen. Dankzij onze Sponsor (van der Linde fietsverhuur), kunnen we ook dit jaar weer aan alle deelnemers een e-bike aanbieden. Doe mee en fiets mee om op 11 mei 2019 zoveel mogelijk geld op te halen voor het goede doel (Duinvogels als Wulp en Tapuit).

Continue Reading

Het goede doel voor 2019

De wulp kijkt naar zijn gulp’: een bekend ezelsbruggetje om de Wulp aan zijn kromme, naar beneden gebogen snavel te kunnen herkennen. Het is de grootste steltlopersoort en geliefd om zijn prachtige, jodelende baltszang. Dat is al reden genoeg voor Sovon en Vogelbescherming om de Wulp uit te roepen tot soort van het jaar 2019, maar prangender reden is dat ie op de Rode Lijst staat. het gaat dus niet goed met de Wulp. Voor het Wadden Vogelfestival reden om alle donaties en geld wat opgehaald wordt met onze vogelexcursies in 2019 ten goede te laten komen van duinvogels zoals de Wulp.

Continue Reading

Stand van zaken goede doel Huiszwaluw

Heel het jaar 2018 stond in het teken van de Huiszwaluw. Een vogelsoort waarvan de aantallen de laatste decenia flink achteruit gegaan zijn. De laatste jaren is de populatie weer stabiel maar dat is niet genoeg. Het zou mooi zijn als de aantallen weer sterker toe zouden nemen. Met het Wadden Vogelfestival is geld ingezameld. Wat gebeurt daarmee?

De Stichting Texel Vogeleiland gaat het geld in 2019 inzetten voor drie doelen. Allen om de Huiszwaluw op Texel te helpen.

1) Er worden drie of vier Huiszwaluwtillen aangeschaft. Dit zijn lange palen met aan de top voldoende broedgelegenheid voor 15-25 broedpaartjes. Deze Huiszwaluw tillen zijn deels voorzien van kunstnesten en deels is er vrije ruimte waar de vogels zelf nesten kunnen maken. Het is de bedoeling dat deze Huiszwaluwtillen in samenwerking met de Combinatie Tessel (dat is de aannemer die verantwoordelijk is voor een groot deel van de dijkverzwaringswerkzaamheden op Texel), in de buurt van de nieuw gebouwde gemalen aan de Waddendijk geplaatst worden. Planning is om de eerste voor het broedseizoen te hebben staan.

huiszwlauwtil 001

2) Er wordt geld uitgetrokken om particulieren te stimuleren om kunstnesten op kansrijke locaties op te hangen. De kunstnesten worden dan beschikbaar gesteld en er wordt een aannemer gezocht die ze gaat ophangen. Ook worden er plankjes tegen de uitwerpselen gemonteerd op plekken waar de nesten op een voor mensen vervelende plek hangen. Deze actie wordt uitgevoerd in samenwerking met de Vogelwerkgroep Texel.

Huiszwaluw008 Large

3) In samenwerking met Agrarisch Natuurvereniging De Lieuw, wordt bekeken waar dit voorjaar modderpoelen aangelegd kunnen worden. Dit zal vooral bij boeren in het land gebeuren op die plekken waar veel natuurlijke nesten te vinden zijn. Op deze manier kunnen droge periode in het voorjaar opgevangen worden en is er het gehele broedseizoen voldoene klei en modder beschikbaar zodat de vogels zelf nesten kunnen bouwen en kunnen onderhouden.

Huiszwaluw005 Large

Van al deze werkzaamheden wordt ook een flyer gemaakt en ook zullen er regelmatig persberichten komen om de aandacht op deze prachtige soort te vestigen.

Continue Reading

Partners

  • Nationaal Park Duinen van Texel
  • Vogelinformatiecentrum
  • Natuurmonumenten

Subscribe to our newsletter