Nieuws

Team “In Tauw voor duinvogels” wint Páramo jassen

Páramo outdoorjassen en Nikwax sponsoren de Texel Big Day. Het bedrijf heeft vier jassen beschikbaar gesteld voor het Team wat voor eind april het eerst door de 2.000 euro grens zou gaan. Doel van de Texel Big Day is geldt inzamelen voor het goede doel. Dit jaar wordt er geld in gezameld voor duinvogels zoals tapuit en wulp. 

Continue Reading

Tweedehands boekenmarkt voor het goede doel.

Tijdens het Wadden Vogelfestival organiseren we een tweedehands boekenmarkt voor het goede doel. Mensen die hun vogelboeken kwijt willen kunnen die inleveren bij het Vogelinformatiecentrum (vrijdag of zaterdag 10 of 11 mei) en wij zullen die dan verkopen.  Zowel de zaterdag als de zondag zal er een kraam zijn waarin de tweedehands boeken te koop worden aangeboden.

Continue Reading

Kunstnesten voor de huiszwaluwen arriveren op Texel

Op 8 april zijn er 372  dubbele kunstnesten voor de huiszwaluwen bij het Vogelinformatiecentrum op Texel aangekomen. Met dank aan Vivara Pro zijn er snel extra houtbetonnen kunstnesten geproduceerd en snel naar Texel verscheept. De kunstnesten worden overhandigd aan de Stichting Texel Vogeleiland die samen met de Vogelwerkgroep Texel voor de verspreiding gaat zorgen.

Continue Reading

Kunstnesten voor de huiszwaluwen op Texel onderweg

Een eerste zending van 372 dubbele kunstnesten voor de huiszwaluwen op Texel zijn onderweg!  Tijdens het Wadden Vogelfestival in 2018 is er ruim 15.000 euro opgehaald om de huiszwaluw op Texel te helpen. De stichting Texel Vogeleiland heeft de eerste zending van 372 dubbele kunstnesten besteld.

Continue Reading

Programma Wadden Vogelfestival / Texel Big Day 2019

Hier vindt u het complete programma* voor het gehele Wadden Vogelfestival, Texel Big Day en het Dutch Birding vogelweekend. Het programma begint al op vrijdagmiddag (10 mei) om 13.30 uur met een exclusieve vogelexcursie per minibus. U leest hier alles over de vogelkijkpunten, vogelexcursies, Texel Big Day, Vogelaarsmarkt, avondprogramma, enz.  *)Het programma groeit nog steeds dus houdt u onze website goed in de gaten.

Continue Reading

Inschrijving voor teams Texel Big Day 2019 is open

INSCHRIJVEN KAN HIER !!!

Jawel na het succes van 2018 is er ook in 2019 weer een Texel Big Day. Dit jaar hebben we ruimte voor maar liefst 20 teams van maximaal 4 personen. Dankzij onze Sponsor (van der Linde fietsverhuur), kunnen we ook dit jaar weer aan alle deelnemers een e-bike aanbieden. Doe mee en fiets mee om op 11 mei 2019 zoveel mogelijk geld op te halen voor het goede doel (Duinvogels als Wulp en Tapuit).

Continue Reading

Het goede doel voor 2019

De wulp kijkt naar zijn gulp’: een bekend ezelsbruggetje om de Wulp aan zijn kromme, naar beneden gebogen snavel te kunnen herkennen. Het is de grootste steltlopersoort en geliefd om zijn prachtige, jodelende baltszang. Dat is al reden genoeg voor Sovon en Vogelbescherming om de Wulp uit te roepen tot soort van het jaar 2019, maar prangender reden is dat ie op de Rode Lijst staat. het gaat dus niet goed met de Wulp. Voor het Wadden Vogelfestival reden om alle donaties en geld wat opgehaald wordt met onze vogelexcursies in 2019 ten goede te laten komen van duinvogels zoals de Wulp.

Continue Reading

Stand van zaken goede doel Huiszwaluw

Heel het jaar 2018 stond in het teken van de Huiszwaluw. Een vogelsoort waarvan de aantallen de laatste decenia flink achteruit gegaan zijn. De laatste jaren is de populatie weer stabiel maar dat is niet genoeg. Het zou mooi zijn als de aantallen weer sterker toe zouden nemen. Met het Wadden Vogelfestival is geld ingezameld. Wat gebeurt daarmee?

De Stichting Texel Vogeleiland gaat het geld in 2019 inzetten voor drie doelen. Allen om de Huiszwaluw op Texel te helpen.

1) Er worden drie of vier Huiszwaluwtillen aangeschaft. Dit zijn lange palen met aan de top voldoende broedgelegenheid voor 15-25 broedpaartjes. Deze Huiszwaluw tillen zijn deels voorzien van kunstnesten en deels is er vrije ruimte waar de vogels zelf nesten kunnen maken. Het is de bedoeling dat deze Huiszwaluwtillen in samenwerking met de Combinatie Tessel (dat is de aannemer die verantwoordelijk is voor een groot deel van de dijkverzwaringswerkzaamheden op Texel), in de buurt van de nieuw gebouwde gemalen aan de Waddendijk geplaatst worden. Planning is om de eerste voor het broedseizoen te hebben staan.

huiszwlauwtil 001

2) Er wordt geld uitgetrokken om particulieren te stimuleren om kunstnesten op kansrijke locaties op te hangen. De kunstnesten worden dan beschikbaar gesteld en er wordt een aannemer gezocht die ze gaat ophangen. Ook worden er plankjes tegen de uitwerpselen gemonteerd op plekken waar de nesten op een voor mensen vervelende plek hangen. Deze actie wordt uitgevoerd in samenwerking met de Vogelwerkgroep Texel.

Huiszwaluw008 Large

3) In samenwerking met Agrarisch Natuurvereniging De Lieuw, wordt bekeken waar dit voorjaar modderpoelen aangelegd kunnen worden. Dit zal vooral bij boeren in het land gebeuren op die plekken waar veel natuurlijke nesten te vinden zijn. Op deze manier kunnen droge periode in het voorjaar opgevangen worden en is er het gehele broedseizoen voldoene klei en modder beschikbaar zodat de vogels zelf nesten kunnen bouwen en kunnen onderhouden.

Huiszwaluw005 Large

Van al deze werkzaamheden wordt ook een flyer gemaakt en ook zullen er regelmatig persberichten komen om de aandacht op deze prachtige soort te vestigen.

Continue Reading

Partners

  • Nationaal Park Duinen van Texel
  • Vogelinformatiecentrum
  • Natuurmonumenten
  • Staatsbosbeheer
  • Vogelbescherming Nederland
  • VVV Texel

Subscribe to our newsletter