Nieuwsbrief 4 - 1 januari 2019.

Vogelinformatiecentrum

Nieuwsbrief januari 2019

Als organisatoren van het Wadden Vogelfestival wensen we iedereen een

gelukkig en natuurrijk 2019.


De voorbereidingen voor het Wadden Vogelfestival zijn alweer in volle gang. reserveert u vast het weekend van 11 & 12 mei 2019. Het beloofd weer een weekend te worden met veel activiteiten. 

Natuurlijk weer een Texel Big Day met hopelijk nog meer deelnemers, vogelkijkpunten, vogelexcursies en veel meer. Ook dit jaar staan alle activiteiten weer in het teken van een goed vogeldoel. Voor 2019 vragen we aandacht voor de Duinvogels zoals Tapuit en Wulp. 

In deze nieuwsbrief alvast een kleine update van alle voorbereidingen. 


Heeft u zelf tips voor deze nieuwsbrief, laat het ons dan weten. Veel plezier met deze nieuwsbrief.


Masja Gielstra (Nationaal Park Duinen van Texel).

Marc Plomp (Vogelinformatiecentrum)

Nieuws

Doe mee. Texel Big Day met 20 teams

Dit jaar is er plek voor maar liefst 20 teams van maximaal 4 personen. Doe mee en fiets 11 mei zoveel mogelijk geld en soorten bij elkaar voor het goede doel: duinvogels zoals Tapuit en Wulp. Dankzij onze sponsor (v/d Linde fietsen) kunnen we ook komend jaar weer aan iedere deelnemer een e-bike beschikbaar stellen. 

We hebben weer twee prijzen in het vooruitzicht. Een eerste prijs voor het team met het meeste sponsorgeld en een prijs voor het team met de meeste vogelsoorten.  

Meer info over de Texel Big Day vindt u hier

Doe mee met één van onze Vogelexcursies

Het gehele weekend van 11 & 12 mei organiseren we diverse vogelexcursies onder begeleiding van een ervaren vogelaars. Zo worden er onder andere excursies begeleid door Paul Böhre van het magazine Roots. U kunt kiezen uit wandelexcursies van 2 uur of uit excursies per minibus van circa 3 uur. Alle opbrengsten van de vogelexcursies komen ten goede aan de duinvogels zoals Tapuit en Wulp. Kijk voor meer informatie en reserveren op onze excursiepagina.

Het goede doel: De Wulp

Sovon en Vogelbescherming Nederland hebben de Wulp uitgekozen als vogelsoort van 2019. Voor het Wadden Vogelfestival trekken we dit doen iets breder, wij zetten graag in op de duinvogels zoals Tapuit en Wulp. Als we iets voor deze twee prachtige soorten weten te doen, dan profiteren daar vele andere soorten van. Alle opbrengsten van het Wadden Vogelfestival 2019 gaan naar dit goede doel. Op Texel is de hebben we gelukkig nog een stabiele populatie Tapuiten en nog broedende Wulpen in het duin. Maar dit houden we graag zo. Lees meer en doneer voor de Tapuit en Wulp

Vrijwilligers en excursieleiders gezocht

Het Wadden Vogelfestival is alleen mogelijk dankzij de inzet van vele vrijwilligers. Ook voor 2019 zijn we weer op zoek naar vrijwilligers die willen helpen organiseren, hun vogelkennis willen delen op één van de vogelkijkpunten. Daarnaast zijn we op zoek naar ervaren excursieleiders zowel voor kinderexcursies als vogelexcursies voor volwassenen. Vind je het leuk om je vogelkennis te delen of om ons op een andere manier te helpen, stuur ons dan een email.

Vogelfestival met optiek en veel meer.....

Tijdens het Wadden Vogelfestival 2019 willen we ook een mooie informatiemarkt voor vogelaars organiseren. Informatie over het goede doen, activiteiten voor kinderen, praktiserende kunstenaars, informatie over vogelreizen, optiek, natuurbescherming en meer. Met het Waterplein en de Kikkertstraat in De Cocksdorp als decor hopen we veel standhouders te verwelkomen. Wilt u ook met een stand aanwezig zijn. Laat het ons dan weten. Wees er snel bij want de plaatsen zijn beperkt. 

Stand v zaken goede doel 2018 (Huiszwaluw)

In 2018 hebben we 15.760 euro opgehaald voor de Huiszwaluw. Dit geld is onderweg naar een goede bestemming. De Stichting Texel Vogeleiland heeft drie bestemming gevonden voor het geld.

1) Er worden een aantal Huiszwaluwtillen aangeschaft. In samenwerking met de Combinatie Texel (aannemer van de Dijkverzwaring) worden die in de nabijheid van de nieuwe gemalen langs de Waddendijk geplaatst.  

2) In 2019 worden particulieren gestimuleerd om kunstnesten te plaatsen. Deze worden met een bijdrage van de stichting geplaatst. Ook is er een mogelijkheid om mestplankjes onder bestaande nesten te plaatsen.

3) In samenwerking met de Agrarische Natuur Verenging De Lieuw wordt er gekeken hoe en waar er in het voorjaar modderpoelen aangelegd kunnen worden. 

Hiermee denken we de Huiszwaluw op Texel weer wat verder te helpen. 

Handige tips 

Komt u naar Texel, maar heeft u nog geen overnachtingsplaats? Neem dan contact op met de VVV op Texel. De VVV heeft het meest complete overzicht van alle mogelijke vrij bedden. Kijk op www.texel.net 

Het Wadden Vogelfestival is prima te doen op de fiets. Bent u al op het eiland, huur een fiets in De Cocksdorp (of elders), en doe alle vogelkijkpunten aan op de fiets. In totaal is de route langs alle punten circa 65 km. 

Niet alleen Wadden Vogelfestival 

11 & 12 mei is het niet alleen Wadden Vogelfestival op Texel. Het is dat weekend ook het Dutch Birding weekend. Vele vogelaars zullen Texel afzoeken naar de bijzondere vogelsoorten tussen de vele doortrekkende vogels. Met veel vogelaars wordt er ook altijd veel gezien. Een extra reden om dat weekend naar Texel te komen.