Peter Planken

Delft eo is de regio waar ik normaal gesproken vogels kijk maar tijdens de Home Edition zal ik, vanwege een al lang geplande vakantie, al fietsend en wandelend op Texel op zoek gaan naar vogels. Deze Zomertortel gefotografeerd door Ad van Benten is een van de laatsten binnen het werkgebied van Vogelwacht Delft en Omstreken. Voorkomen dat deze prachtige vogels definitief uit onze regio en Nederland verdwijnen is van groot belang. Doneer dus!

Partners

  • Nationaal Park Duinen van Texel
  • Vogelinformatiecentrum
  • Natuurmonumenten
  • Vogelbescherming Nederland
  • VVV Texel

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief