• Home
 • Spelregels en jury

Spelregels en jury

De spelregels van de Texel Big Day Landelijke Editie en Home Edition:

 • Je bent vrij je eigen team samen te stellen. Voor beide edities zijn 1 tot 4 personen gewenst. Bij uitzonderingen op deze regel, neem contact op met de organisatie.
 • Teams zamelen zelf geld in voor het goede doel. het minimale streefbedrag voor het inschrijven per team is voor beide edities is minimaal 25 euro. Dit alles voor het gezamenlijke goede doel. Je kunt je laten sponsoren of het zelf betalen. We hopen dat de teams streven naar een zo hoog mogelijk sponsorbedrag. Lukt het je niet om het streefbedrag bij elkaar te krijgen? Neem contact met ons op en we proberen je hierin te ondersteunen.
 • Start: Vanaf 00.00 mag iedereen, verspreid door het hele land vanaf de zelf gekozen locatie beginnen. Een filmpje van de organisatoren voor de aftrap wordt kort van tevoren gedeeld. Alleen soorten die op de fiets gezien zijn binnen deze 24 uur mogen geteld worden.
 • Zodra je team het veld betreedt, meld je dit in de Texel Big Day Appgroep: noem je teamnaam, voeg je locatie toe en eventueel een team foto/selfie.
 • Als je klaar bent met de Texel Big Day: meld dit ook in de appgroep, bij voorkeur weer met een foto!
 • Alle soorten per team moeten worden ingevoerd op Waarneming.nl (via de app). Eén persoon die alles in gaat voeren moet bekend zijn bij de organisatie (dit wordt vooraf geïnventariseerd). De teams die op Texel lopen/fietsen zijn te volgen via de Texel Big Day pagina van texel.waarneming.nl. Let op dat soorten voor zaterdag 23:59:59u zijn ingevoerd. Met deze lijst bepaalt de jury de winnaar meeste soorten. Helaas is het technisch niet mogelijk om de teams van de VWG Edition en de Home Edition live te volgen.
 • De start voor de Vogelwerkgroepen wordt regionaal zelf bepaald. Bij meerdere teams in één Vogelwerkgroep-gebied of in één regio kan de startplek in onderling overleg worden bepaald. Graag die startplekken vooraf aan de organisatie doorgeven.
 • Alle teams zijn vrij om hun route te bepalen.
 • Vervoer: fiets, e-bike of lopend. Uiteraard mogen de fietsen niet verplaatst worden per auto.
 • Teamleden blijven gedurende de dag bij elkaar op roepafstand.
 • Horen en herkennen = tellen.
 • Bij een gelijke stand telt het aantal unieke soorten (niet gezien door een ander team) zwaarder.
 • We werken met de Nederlandse soortenlijst zoals bekend bij de CSNA. Om een voorbeeld te geven: diverse kwikstaarten tellen dus mee als een aparte soort.
 • Ondersoorten tellen niet mee als extra soort.
 • Exoten/escapes tellen niet mee (denk bijvoorbeeld aan fazant, nijlgans, mandarijneend).
 • Gedraag je verantwoordelijk in het veld en verstoor vogels niet, houd je aan de gedragscode van Vogelbescherming. De jury kan ervoor kiezen bepaalde kwetsbare soorten uit te sluiten, die mogen niet worden geteld. Als dit zo is, wordt dat vooraf gecommuniceerd.
 • Vogelsoorten die alleen gezien kunnen zijn in een gebied dat je niet mag betreden, tellen niet mee.
 • Er kan door de organisatie voor gekozen worden om bepaalde gebieden uit te sluiten om verstoring van de natuur daar te voorkomen. Dit wordt vooraf bekend gemaakt.
 • Het tapen/afspelen van geluid om vogels te lokken of een reactie in de vorm van geluid uit te lokken, is nooit toegestaan. Niet tijdens deze Big Day en ook niet op alle andere dagen van het jaar. Zie hiervoor ook de gedragscode.
 • Betreed geen privéterrein zonder toestemming van de eigenaar.
 • Je dingt alleen mee naar de prijzen als je je vooraf hebt aangemeld en er minimaal een teamlid, maar het liefst iedereen aanwezig is bij de prijsuitreiking.
 • Voorzie zeldzaamheden/indien-soorten zo mogelijk van een foto of geluidsopname. Indien niet mogelijk, zorg dan voor een goede beschrijving.
 • Geef zeldzaamheden altijd door, m.u.v. (mogelijke) verstoringsgevoelige broedgevallen. Bij twijfel: overleg met de organisatie.
 • Andere teams mogen getwitchte zeldzaamheden ook meetellen, we willen tenslotte met z’n allen zo veel mogelijk vogelsoorten zien.
 • Als een team een soort stilhoudt (die gemeld had moeten worden, en daardoor niet is gezien door andere vogelaars) dan telt deze alsnog niet mee voor dit team.
 • Vooraf aangestelde aanwijzers en gebruik van Dutch Bird Alerts is toegestaan en moedigen we aan (mits deze info gedeeld wordt met de andere teams).
 • De Texel Big Day speelt zich geheel af op de openbare weg en op openbare paden. Iedere deelnemer houdt zich ook aan de Nederlandse verkeersregels.
 • Boetes naar aanleiding van overtredingen (op de weg of vanwege betreden van verboden terreinen), leiden automatisch tot diskwalificatie van het hele team.
 • De teamleden volgen de verplichtingen van de organisatie op.
 • De jury beslist uiteindelijk over de winnende teams.

persfoto 009

We beseffen dat de omstandigheden voor de deelnemers aan de twee verschillende edities niet gelijk zijn en er in die zin geen eerlijke vergelijking van de vogellijsten mogelijk is. Ook weten we dat er mensen zijn die toch met elkaar willen strijden om de langste lijst van die dag. Je kunt altijd meedoen als je minimaal een half uur en maximaal 24 uur vogels kijkt.

Alle soorten die je waarneemt dien je in te voeren in Waarneming.nl. Heb je nog geen account, maak dit dan ruim voor 8 mei aan en oefen al met het invoeren van waarnemingen.

De prijzen reiken we online uit, op de zondag na de Texel Big Day. We hebben meerdere prijzen:

Onder alle deelnemers aan de Texel Big Day verloten we een gratis weekend Texel in een vakantiehuisje en een tuinvogelpakket. De winnaars van deze prijzen worden zo snel mogelijk na 9 mei bekend gemaakt. Daarnaast hebben we winnaars die eeuwige roem kunnen verwachten:

– Winnaar met de meeste soorten van de Texel Big Day Landelijke Editie;
– Winnaar met de meeste soorten van de Texel Big Day Home Edition;
– Winnaar met het meeste sponsorgeld (van alle deelnemers over alle edities 2021);
– Winnaar van de meeste soorten als grand totaal 2021. Dit team wint een gratis weekend Texel.

Inschrijven kan met één tot vier personen. Hier vind je het inschrijfformulier.

Onze jury gaat dit jaar niet fysiek controleren op de regels. Dit gaat net als andere jaren op basis van vertrouwen. De jury bekijkt online wel de ingevulde lijsten met soorten. Ongeregeldheden of zeldzaamheden (rode soorten) zonder bewijs worden niet meegeteld.

Onze Jury

De jury van de Texel Big Day bestaat uit ervaren vogelaars. Zij zullen streng maar rechtvaardig erop toezien dat de Texel Big Day Landelijke Editie en Home Edition geheel conform de opgestelde (veiligheid)regels verloopt.

De jury bestaat uit de volgende leden:
NB: wordt later bekend gemaakt (om beïnvloeding te voorkomen)
Vogelinformatiecentrum

Vogelinformatiecentrum

In het Vogelinformatiecentrum is de optiek specialist van Nederland en je vindt er alles wat met het kijken naar vogels te maken heeft. We zijn het gehele jaar open van maandag t/m zaterdag van 10-18 uur.

Nationaal Park Duinen van Texel

Nationaal Park Duinen van Texel

Deze parel van de Nederlandse natuur bestaat uit het westelijk deel van Texel. Nergens tref je zoveel verschillende vogelsoorten aan als in dit Nationaal Park. Overal kun je wandelen en fietsen.

Partners

 • Nationaal Park Duinen van Texel
 • Vogelinformatiecentrum
 • Natuurmonumenten
 • Vogelbescherming Nederland
 • VVV Texel

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief